Des d’avui dia 1 i fins el 15 de setembre s’obra la convocatòria de concessió d’ajuts als pares i mares dels infants usuaris del "Servei municipal d’escola bressol i atenció a la petita infància i família de Masquefa" pel curs 2006/07. Podeu presentar la sol·licitud al registre d’entrada de l’ajuntament de Masquefa.

AJUT A.- Les famílies que tenen més d’un fill/a matriculat al "Servei general d’escola bressol" i/o al "Servei educatiu d’espai de joc infantil", integrats en el Servei Municipal d’Escola Bressol i Atenció a la Petita Infància i la Família de Masquefa, rebran un ajut del 20 % de la tarifa mensual dels esmentats serveis, per infant, i es canalitzarà a través de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament.

AJUT B.- Les famílies nombroses que tenen un fill/a matriculat al "Servei general d’escola bressol" i/o al "Servei educatiu d’espai de joc infantil", integrats en el Servei Municipal d’Escola Bressol i Atenció a la Petita Infància i la Família de Masquefa, rebran un ajut del 20 % de la tarifa mensual dels esmentats serveis, per infant, i es canalitzarà a través de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament.

AJUT C.- Les famílies amb problemàtiques econòmiques que tenen matriculat el seu fill/a al "Servei general d’escola bressol" i/o al "Servei educatiu d’espai de joc infantil", integrats en el Servei Municipal d’Escola Bressol i Atenció a la Petita Infància i la Família de Masquefa, rebran ajuts que es canalitzaran a través de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament.

 

Els tres tipus d’ajuts no seran compatibles entre sí.

 

La resta de serveis integrats en el Servei Municipal d’Escola Bressol i Atenció a la Petita Infància i la Família de Masquefa (Espai Nadó, Espai Familiar, Servei de Menjador, Hora complementària de 8 a 9 h., Hora complementària de 12 a 13 h, i Permanència al centre al marge de l’horari regular) queden exclosos dels tres tipus d’ajuts.