Els ajuts al pagament del lloguer (Lloguer Just) són uns Ajuts de la Generalitat adreçats a aquelles persones que, sent titulars d’un contracte de lloguer, compleixen els requisits següents:

. Persones físiques residents a Catalunya
. Que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge que sigui la seva residència habitual i permanent
. Públic amb uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,35 vegades l’IRSC a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial


El criteris de preferència per a l’obtenció de l’ajut són els següents:

. Persones amb discapacitat
. Persones més grans de 65 anys
. Dones víctimes de violència de gènere
. Famílies monoparentals
. Criteris de valoració, que es fixen a la convocatòria


Com a novetats del 2010, els ajuts es converteixen en prestacions permanents i el pagament del lloguer s’ha de fer mitjançant una entitat bancària (domiciliació o transferència periòdica).
Els nous sol•licitants amb contractes de lloguer signats el 2009 o abans tenen fins al 17 de maig per demanar les ajudes. Les persones amb ajudes atorgades el 2009 tenen fins al 30 de juny, i els nou sol•licitants amb contractes signats aquest any 2010 fins al 31 d’octubre.

A l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament (C/ Crehueta, 33 – 93 772 78 36) us lliuraran els impresos per poder fer les sol·licituds.