El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat ha obert la convocatòria d’ajuts econòmics per a les famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar, per al període comprès de l’1 de gener al 31 d’agost.

El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals comptats des de la data de naixement, adopció, tutela o acolliment dels infants pels quals se sol·licita l’ajut econòmic.

Excepcionalment, per a les famílies amb infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l’1 de gener de 2014 i la data de publicació de l’ordre de la convocatòria al DOGC (14 de març), el termini de presentació de sol·licituds finalitza als 30 dies naturals comptats des de l’endemà d’aquesta publicació.

(Més informació)

Per a més informació podeu adreçar-vos als Serveis Socials de l’Ajuntament de Masquefa, al CTC (avinguda Catalunya, 60).