Us informem que en Junta de Govern Local de 22 de maig es van aprovar la convocatòria de concessió d’ajuts als pares dels infants usuaris del Servei general d’escola bressol i/o del Servei educatiu d’espai de joc infantil, integrats en el Servei municipal d’escola bressol i atenció a la petita infància i a la família de Masquefa, pel curs 2007-08. El període de sol·licitud és del 1 al 15 de setembre del 2007.

CONSULTA LES BASES PER L’ATORGAMENT DELS AJUTS