Les sol·licituds s’han de presentar de l’1 al 14 de juliol, omplint el formulari d’inscripció i presentant-lo al registre d’entrada de l’Ajuntament o a través del portal de tràmits.

L’Ajuntament de Masquefa ha aprovat la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar de l’Escola Bressol Municipal (EBM) La Baldufa pel curs 2023-2024. Aquestes subvencions tenen com a objectiu minorar el cost del servei de menjador per a aquelles famílies que, a més de fer front a la despesa d’escola bressol, necessiten aquest servei complementari, per tal que la despesa total que hagin de suportar no sigui tant costosa.

Les persones beneficiaries poden ser aquelles persones empadronades a Masquefa que siguin usuaris de l’escola bressol, dels grups d’Infantil 0 (de 4 a 12 mesos) i d’Infantil 1 (d’1 a 2 anys) que necessitin fer ús del servei de menjador.

Són requisits per poder sol·licitar l’ajut individual de menjador escolar de l’escola bressol municipal:

  • Estar matriculat a la l’EBM La Baldufa, en els grups d’Infantil 0 (de 4 a 12 mesos) i d’Infantil 1 (d’1 a 2 anys).
  • Estar empadronat a Masquefa tant l’infant usuari del servei, com qui tingui/exerceixi la seva pàtria potestat.
  • Presentar la sol·licitud en l’imprès de sol·licitud i la documentació acreditativa en els terminis establerts per la corresponent convocatòria.
  • No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públics.
  • No tenir cap deute per qualsevol concepte amb el Servei Municipal d’Atenció a la Petita Infància i a la Família, ni amb l’Ajuntament de Masquefa.

Les sol·licituds es podran presentar de l’1 al 14 de juliol emplenant el formulari d’inscripció i presentant la documentació acreditativa. La sol·licitud es presentarà al registre d’entrada de l’Ajuntament, a través del portal de tràmits o presencialment a l’OAV amb cita prèvia.

Per a més informació podeu enviar un correu electrònic a l’adreça educació@masquefa.net o trucar al telèfon 93 772 50 30 (ext. 8). Les bases de la convocatòria les podeu consultar aquí.