Fins aquest dissabte, 20 de juny, es poden presentar sol·licituds als ajuts a la mobilitat internacional per a universitaris amb reconeixement acadèmic (MOBINT) per al curs 2015-2016, convocats per la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat conjuntament amb l’AGAUR. La finalitat d’aquests ajuts és contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d’estudis en altres països.

Els MOBINT estableixen dues categories d’ajuts:

● Modalitat A: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc del programa ERASMUS, adreçada a l’alumnat de les universitats catalanes.

Modalitat B: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc d’altres programes de mobilitat internacional, adreçada a l’alumnat de les universitats catalanes.

Aquesta categoria es divideix en dues submodalitats, en funció de la llengua de docència:
-B1: per a estades en què la llengua de docència sigui la d’un altre país
-B2: per a estades en què la llengua de docència sigui el castellà o el català

Per optar a un ajut MOBINT, les estades acadèmiques s’han de dur a terme entre el mes de juny de 2015 i el mes d’octubre de 2016.

Si l’estudiant reuneix els requisits establerts a la convocatòria, rebrà un ajut de 200 euros mensuals durant un màxim de 6 mesos (independentment de la durada de l’estada).

(Més informació)