La Generalitat de Catalunya concedeix ajudes per a l’adaptació o l’accessibilitat de l’habitatge habitual de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, per tal de fer-lo accessible i funcional i facilitar la seva autonomia personal. Aquests ajuts s’adrecen a persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 % i que superin el barem de mobilitat reduïda.

Tràmits a l’Àrea de Serveis Personals

Les ajudes es poden tramitar a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Masquefa (C/ Crehueta, 33) de dilluns a divendres de 9 a 14h. Els tràmits es poden fer fins al 30 de setembre. Per a més informació podeu trucar al 93 772 78 36.