En la sessió ordinària del Ple Municipal celebrada el dia 12 de setembre de 2006, entre d’altres, es van adoptar els acords d’ampliar el servei municipal d’escola bressol i atenció a la petita infància i família de masquefa, pel curs 2006-07 i en conseqüència, ampliar el contracte amb el concessionari d’aquest servei, Llar d’Infants La Baldufa SCP.

Aquesta ampliació ha comportat la creació d’una nova aula, que ha entrat en servei aquest mes de setembre, al servei general d’Escola Bressol, davant la demanda de nou alumnat de 0 a 3 anys, podent oferir un total de 127 places escolars en aquest servei.