En el cas de Masquefa seran els dies 21 i 24 de juliol.

Per acord del Ple de l’Ajuntament seran festes laborals a Masquefa durant l’any 2023 els dies:

  • 21 de juliol
  • 24 de juliol