L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, dia 16, la sessió ordinària del Ple Municipal del mes de gener. Tindrà lloc a partir de 2/4 de 8 de la tarda a la Sala de Plens de l’Ajuntament, i es retransmetrà en directe per l’emissora municipal Ràdio Masquefa (91.6 FM).

En la sessió es tractaran els assumptes següents:

Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de Ple de les sessions anteriors:
-Acta de la sessió extraordinària del Ple de 2 de desembre de 2013
-Acta de la sessió ordinària del Ple de 12 de desembre de 2013
Acta de la sessió extraordinària del Ple de 23 de desembre de 2013
2. Assabentat correspondència de tràmit i Decrets de l’Alcaldia.
3. Despatx d’Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda i Administració
4. Assabentat al Ple de l’informe del Pla de Fons de Tresoreria per al 2014 i successius.

Àrea del Territori
5. Reversió a l’Ajuntament de Masquefa d’un terreny cedit al Departament d’Ensenyament per acord del Ple del 4 de maig de 2009.
6. Ratificació, si s’escau, del conveni en matèria de Residus en Petites Quantitats (RPQ) entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Masquefa.

Àrea de Serveis Personals
7. Aprovació provisional, si s’escau, del Reglament de Règim Intern del Centre de Dia de Masquefa.

Àrea de Governació Interior i Serveis Sectorials
8. Aprovació, si s’escau, de la declaració institucional de suport a la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir un Estat Independent.
9. Comunicació de desvinculació a grup polític.

Altres
10. Assabentat d’assumptes tractats a la Junta de Govern Local.
11. Assumptes tràmit.
12. Mocions, precs i preguntes.