L’Ajuntament de Masquefa informa que alguns usuaris han detectat anomalies en el període de facturació i en els imports de la factura de Gas Natural Fenosa. Recomana als veïns que es trobin amb aquesta situació que presentin còpia de les factures a l’Ajuntament (C/ Major, 93) per poder recopilar-les i fer una reclamació conjunta davant la companyia.