La Direcció de Serveis de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona convoca per al 2006-2007 tres beques de col·laboració en els àmbits de la "Cooperació europea", la "Cooperació al desenvolupament" i "l’Observatori de la Cooperació descentralitzada Local Unió Europea-Amèrica Llatina". L’objectiu de les beques és contribuir al perfeccionament docent i oferir una primera experiència professional als titulats universitaris.

La convocatòria de les beques s’ha publicat al BOPB núm. 146, pàg. 15, de 20.06.06, podeu consultar-la a http://bop.diba.cat/temp/06-06146a29999.pdf