Les bonificacions tributàries  de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana (IBI) i de la taxa de subministrament d’aigua  aplicables a les famílies nombroses s’hauran de sol.licitar a l’Ajuntament (C/ Major, 93) abans del 31 de desembre de 2008.