La mesura ha estat possible gràcies a les gestions dutes a terme per l’Ajuntament al llarg dels darrers mesos amb la direcció de Correus a Catalunya.

L’Ajuntament de Masquefa ha adreçat una carta a tots els veïns de la urbanització de Can Valls informant-los que al llarg de les pròximes setmanes s’habilitaran en aquest nucli dues bústies centralitzades de Correus.

La disposició d’aquestes dues bústies -que s’ubicaran als carrers Narcís Monturiol i Blasco de Garay– permetrà als veïns de Can Valls poder rebre les cartes ordinàries en aquest equipament i evitar, així, la necessitat d’haver-se de desplaçar fins a les oficines de Correus.

L’adquisició d’aquestes dues bústies per part del consistori ha estat possible gràcies a les gestions dutes a terme per l’Ajuntament al llarg dels darrers mesos, que s’ha reunit en diferents ocasions amb la direcció de Correus a Catalunya per tal de millorar el servei que es presta en tot el municipi.

Finalment, el consistori informa que un cop instal·lades aquestes bústies centralitzades els veïns de Can Valls podran adreçar-se a les oficines municipals per a recollir la clau d’accés a la bústia particular de cada usuari.