Durant aquesta setmana es durà a terme el repartiment de les claus d’accés, que també es poden recollir a l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament. I a partir del 29 de maig ja es podrà recollir la correspondència a les bústies.

L’Ajuntament de Masquefa ha adreçat una carta a tots els veïns de la urbanització de Can Valls informant-los que ja s’ha completat l’habilitació en aquest nucli de dues bústies centralitzades de Correus.

La disposició d’aquestes dues bústies -que s’han ubicat  als carrers Narcís Monturiol i Blasco de Garay– permetrà als veïns de Can Valls poder rebre les cartes ordinàries en aquest equipament i evitar, així, la necessitat d’haver-se de desplaçar fins a les oficines de Correus.

L’adquisició d’aquestes dues bústies per part del consistori ha estat possible gràcies a les gestions dutes a terme per l’Ajuntament al llarg dels darrers mesos, que s’ha reunit en diferents ocasions amb la direcció de Correus a Catalunya per tal de millorar el servei que es presta en tot el municipi. En aquest sentit, l’objectiu del consistori també és renovar les bústies centralitzades de Can Quiseró i el Maset; i tot plegat, fins a assolir un repartiment porta a porta de la correspondència a tot el municipi.

Finalment, el consistori informa que durant aquesta setmana es durà a terme el repartiment de les claus d’accés, que també es poden recollir a l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament. I a partir del 29 de maig ja es podrà recollir la correspondència a les noves bústies.