La Taula de Concertació Agrària ha acordat posposar la realització de les eleccions a cambres agràries i ha fixat com a nova data per efectuar-les el 25 de febrer de 2007, la convocatòria de les quals serà publicada en el DOGC a finals de desembre de 2006.