Del 16 al 22 d’abril se celebra la setena edició de "La Setmana de TV3", amb la finalitat de sensibilitzar els teleespectadors sobre un tema social d’ampli abast, el canvi climàtic.

La voluntat és donar durant tota una setmana prou informació i dades per crear un clima de reflexió i motivar una actuació.

"La Setmana de TV3" vol centrar-se a explicar quina és la situació a Catalunya en aquest aspecte i fer propostes del que cadascú pot fer per contribuir a mitigar-ne els efectes.

Tot i que el canvi climàtic comporta conseqüències molt greus, el missatge de "La Setmana" és positiu i esperançador en el sentit que es vol comunicar que "encara hi som a temps!. "Encara som a temps d’actuar i és molt important l’actuació individual de cadascun de nosaltres".

 

Què és el canvi climàtic?

A l’atmosfera que embolcalla el nostre planeta, hi ha una sèrie de gasos (sobretot el vapor d’aigua i el diòxid de carboni) que tenen un efecte d’hivernacle, és a dir, absorbeixen i reemeten la radiació infraroja. D’aquesta manera, impedeixen que part d’aquesta radiació escapi de la terra i contribueixen que la temperatura mitjana de l’aire superficial del planeta sigui d’uns 15º C, una temperatura apta per a la vida. L’efecte d’hivernacle és, per tant, un fenomen natural de l’atmosfera.

El problema actual és que la quantitat d’aquests gasos naturals amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera ha augmentat i que s’hi han abocat, a més, gasos amb efecte d’hivernacle no presents de forma natural a l’atmosfera. Aquest canvi s’admet que posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el mateix desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la humanitat.

 

Pots trobar més informació a:
http://www.tvcatalunya.com/lasetmana/
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/C_climatic/inici.jsp?