En sessió de Ple del passat 14 de novembre, l’Ajuntament va aprovar la cessió gratuïta de part de la finca que dona a l’avinguda del Maresme a favor de la Generalitat de Catalunya per a l’ampliació del CEIP El Turó, per a la creació de noves aules i la supressió dels dos mòduls prefabricats ubicats en aquests terrenys.