Aprenem quin tipus de residus hem de llençar a cada fracció.

L’Ajuntament de Masquefa, a través de la Regidoria de Medi Ambient, fa una crida als veïns a col·laborar en la correcta separació dels residus que generem amb l’objectiu de millorar les xifres de recollida selectiva al municipi i ajudar a combatre els greuges i efectes negatius que provoca la generació d’impropis.

En aquest sentit, darrerament a la caracterització de residus de la fracció paper-cartró s’ha detectat la presència de residu plàstic (tires vermelles i grogues de la imatge) que afecten als resultats obtinguts en la recollida selectiva del municipi. Aquest tipus d’accions empitjoren el percentatge d’impropis i s’han d’evitar separant correctament els residus.

Fracció orgànica (contenidor marró)

 • Sí: restes de carn i peix, closques de fruita seca, closques d’ous i marisc, restes de fruita i verdura, marro de cafè, restes d’infusions, ossos, pa sec, taps de suro, paper de cuina amb restes d’oli o menjar.
 • No: bolquers, excrements d’animals, papers i cartrons, restes d’escombrar.

Fracció de paper i cartró (contenidor blau)

 • Sí: diaris, revistes, fulletons, cartrons, paper escrit, paper d’ordinador, paper de cuina net (sense taques d’oli, restes de menjar i altres tipus de taques), bosses i capses de paper.
 • No: paper d’alumini, fotografies, paper plastificat i brics.

Fracció d’envasos (contenidor groc)

 • Sí: llaunes, taps metàl·lics, bosses de plàstic, brics, safates de porexpan, ampolles de plàstic.
 • No: envasos de cartró o vidre, paper o cartró.

Fracció de vidre (contenidor verd)

 • Sí: ampolles de vi, cervesa, refrescos, pots de conserves.
 • No: vidre armat, el vidre pla i els miralls, que han d’anar a la deixalleria.

Fracció rebuig (contenidor gris)

 • Sí: articles de pell, cendra i burilles, compreses, tampons i bolquers, tovalloletes infantils, altres productes d’higiene com maquinetes d’afaitar, raspalls o preservatius, embolcalls de composició mixta, gases, tiretes i esparadraps, llapis, gomes, paper d’embolicar peix i carn, paper encerat, pols d’escombrar, restes de ceràmica, bosses d’aspiradora i tot allò que no es pot separar i reciclar.
 • No: caixes de cartró, envasos de plàstic i resta de residus que formen part de la resta de fraccions.

Per a més informació sobre on s’ha de dipositar cada residus podeu visitar el portal web de l’Agència de Residus de Catalunya.

Recollida porta a porta de materials voluminosos

L’Ajuntament Masquefa també ofereix als veïns un servei de recollida de residus voluminosos. Amb aquesta iniciativa, que és gratuïta, es permet resoldre situacions en les quals a causa del volum o les característiques dels trastos, és difícil traslladar aquests objectes a la deixalleria.

Qualsevol veí que necessiti llençar mobles o trastos diversos com matalassos, electrodomèstics, sofàs, fustes o vidres, pot demanar-ne la recollida trucant al 93 708 60 96 i des de la deixalleria es demanarà les dades necessàries per efectuar el servei, així com un dia i hora per quedar per fer la recollida.

 • Els dilluns es fan recollides a El Maset i el nucli urbà.
 • Els dimarts a Can Parellada i el nucli urbà.
 • El divendres passen per La Beguda, Can Valls i Can Quiseró. I es fa el reforç del nucli urbà.