A partir d’aquest mes de març els 800 masquefins compresos entre les edats de 50 a 69 anys rebreu al vostre domicili una carta de l’ ICO (Institut Català d’Oncologia) i del Departament de Salut de la Generalitat referent al Programa de detecció precoç de càncer e còlon i recte.

Aquest programa ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, un test immunològic per detectar sang oculta en femta no apreciable a simple vista.

Per participar-hi cal anar amb la carta a la farmàcia on us facilitaran tot el necessari per fer la prova a casa. Un cop realitzat el test, s’ha de portar a la farmàcia i els resultats es comunicaran per carta passat uns dies.

En el cas que la prova surti positiva s’oferirà la possibilitat de fer una colonoscòpia a l’Hospital de Martorell per descartar cap lesió en el còlon o recte.

En càncer de còlon i recte si es detecta en una fase inicial és més fàcil de tractar i més fàcil que es pugui curar, ja que un dels problemes d’aquest tumor és que pot desenvolupar-se durant mesos sense produir cap molèstia.

En els propers mesos es farà una xerrada informativa amb professionals de la salut. És molt important assistir-hi per tal de poder informar-se i preguntar tots aquells dubtes que es puguin tenir.

També es farà difusió d’aquest programa pels diferents mitjans de comunicació municipals (web, Twitter, revista Masquefa Batega, Ràdio Masquefa…).

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte de dilluns a divendres de 8 a 15 hores al telèfon: 93 260 79 79 o al correu electrònic: prevenciocolon@iconcologia.net.