Aquesta setmana s’han iniciat les obres per fer el passeig de vianants que unirà Can Parellada i el centre urbà de Masquefa. Els treballs consisteixen a adequar el marge de la carretera B-224z -des de Can Parellada i el polígon de La Pedrosa fins a la rotonda on la carretera enllaça amb els carrers Serralet i Joan Miró- per fer-lo transitable i accessible per a les persones que van a peu, un tram de 760 metres. A més dels reblerts de terra per fer-lo practicable, també s’hi instal·larà la xarxa de recollida d’aigües pluvials, les senyalitzacions viàries, les proteccions i l’enllumenat públic.

Amb aquesta actuació es garantirà la seguretat dels veïns de Can Parellada que actualment transiten pel marge de la carretera per arribar als comerços i les activitats del centre urbà. 

Els treballs tenen un cost de 290.279 euros (IVA inclòs) i es financen íntegrament amb una subvenció de la Diputació de Barcelona. L’actuació va a càrrec de Construccions Roig. Des de Can Parellada, el nou passeig empalmarà amb l’itinerari per a vianants que ja existeix entre el polígon i La Beguda Alta. D’aquesta manera, es podrà anar a peu del centre urbà fins a La Beguda.