L’Ajuntament de Masquefa ha organitzat un concurs participatiu per a escollir el nom de la revista municipal. El concurs està obert a tots els vilatans inscrits al padró d’habitants de Masquefa, sense limitació d’edat. Les persones interessades poden proposar el seu nom omplint un senzill formulari que es troba a l’apartat de destacats de la pàgina web de l’Ajuntament (www.masquefa.org). El guanyador serà obsequiat amb un ordinador portàtil.

Cada participant pot presentar una única proposta, de temàtica lliure, amb la condició de ser en llengua catalana. Les propostes es poden presentar fins al dia 13 de desembre vinent. El nom escollit quedarà registrat com a propietat i ús de l’Ajuntament de Masquefa, que el podrà editar en exclusiva sempre que ho cregui convenient i en qualsevol format. La Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Personals examinarà les propostes i elevarà al Ple el nom escollit per a la revista municipal. L’acord del Ple serà inapel·lable i es farà públic el nom del guanyador del concurs.

El consistori posa a disposició de la ciutadania el centre Masquef@ula, al recinte Rogelio Rojo, per poder participar en el concurs i rebre assessorament tècnic de manera gratuïta.