L’Ajuntament va posar en funcionament el setembre de 2008 la llar d’infants Francesc Mata i Sanghés. El centre, ubicat en els terrenys cedits pel senyor Francesc Mata i Sanghés, manté el seu nom, però no té una imatge que ajudi a identificar-la. És per això que ara s’obre un procés participatiu per trobar un logotip.

. Criteris per a la imatge: que sigui fàcil de recordar i identificar pels infants de 0 a 3 anys; que estigui vinculada a La Beguda Alta (que faci referència a l’entorn del lloc on es troba l’edifici o a tradicions i costums pròpies), que doni una imatge positiva, que sigui educativa, que estigui relacionada amb l’activitat que es porta a terme, que no sigui ambigua, que no tingui més d’una interpretació, que no indueixi a confusió.

. Presentació de propostes: fins al 15 de març a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament (C/ Crehueta, 33). Cal omplir una instància indicant les vostres dades i posant-hi “Logotip llar d’infants”. Cal que presenteu la vostra imatge en arxiu jpeg, en un cd amb les vostres dades personals.

Un cop exhaurit el període de presentació, la comissió formada pels representants dels Consells de Participació de la Llar d’ Infants Municipal Francesc Mata i Sanghés i de l’EBM La Baldufa, els representants de les AMPA dels dos centres que aquestes designin, i els serveis tècnics de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament escolliran una de les imatges (logotip) i la proposaran al ple municipal per a la seva aprovació.

Per a més informació podeu trucar al 93 772 78 36 (extensió 1).