El SIAD ofereix informació, assessorament i acompanyament psicològic i jurídic a disposició de les dones de tota la comarca. Podeu contactar amb el SIAD Anoia al número de telèfon 621 230 109 o al correu electrònic siad@anoia.cat.

El SIAD, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones, és un punt de referència per a les dones de la comarca de l’Anoia que treballa amb la finalitat de potenciar els processos d’autonomia i contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere.

Què ofereix el SIAD?

 • Informació i orientació a les dones que, per raons de gènere, presenten una situació de desigualtat.
 • Servei d’acompanyament psicològic: atenció personalitzada a les dones amb diferents necessitats d’acompanyament psicològic, especialment per a dones en situació de violència.
 • Servei d’assessorament jurídic: consell legal sobre els drets de les dones en relació amb el dret de família, maltractaments, conflictes per propietats, drets laborals, conflictes penals, assetjament sexual, maternitat, matrimoni, parelles de fet…

Què ofereixen les assessories?

 • Gratuïtat i confidencialitat.
 • Escolta activa, de confiança, i respecte.
 • Professionals especialitzades.
 • Plans de treball individualitzats i que respecten les diferències i singularitats de cada persona.
 • Atenció individual i grupal.

Com hi puc contactar?

El SIAD ofereix atenció presencial sota cita prèvia, trucant al telèfon 621 23 01 09 o enviant un correu electrònic a l’adreça siad@anoia.cat.

La seu del SIAD es troba l’edifici del Consell Comarcal de l’Anoia, a la plaça Sant Miquel número 5 d’Igualada. Allà s’hi ofereix atenció presencial sota cita prèvia:

 • Educadora social i psicòloga: primer i tercer dijous de cada mes, de 15.30 a 18.30 h a la Sala Blava i Vermella.
 • Atenció psicològica: el quart dijous de cada mes, de 15.30 a 18.30 h a la Sala Vermella.
 • Advocada: primer dijous de cada mes, de 15.30 a 18.30 h a la Sala de Juntes.

A més, el servei del SIAD també es presta de forma presencial a Masquefa, al CTC, sota cita prèvia:

 • Educadora social, psicòloga i advocada: el quart dimecres de cada mes, de 08 a 14 h (de 08 a 09 h, coordinació).