Darrerament, a Catalunya ha aparegut i comença a prendre rellevància una plaga dels cítrics (tarongers, llimoners i mandariners), coneguda com la ‘caparreta japonesa’.  La caparreta Unaspis yanonensis és una plaga perillosa per als cítrics que deprecia la fruita i, en casos d’atac greu, pot arribar a matar l’arbre. Una vegada introduïda en una zona, es dispersa de forma natural: per ocells, insectes, el vent, restes de material vegetal i altres. És aquesta una plaga considerada de quarantena, i per tant s’han de prendre les mesures necessàries per eliminar-la i així evitar-ne la dispersió.

A les províncies de Barcelona i Girona, la plaga afecta sobretot cítrics ornaments urbans (a carrers, parcs i jardins) i jardins privats. En els darrers anys es té constància de la presència i propagació progressiva de la plaga a les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i l’Alt Empordà. Si no s’atura, aquesta plaga afectarà encara més zones del nostre territori.

Per tal d’evitar la propagació de la plaga, la Generalitat declara l’existència oficial de la plaga Unaspis yanonensis i s’estableixen les mesures de lluita següents:

• Mantenir una vigilància periòdica sobre els cítrics presents al municipi

• Comunicar al Servei de Sanitat Vegetal, mitjançant el correu ssv.daam@gencat.cat o altre conducte, la detecció d’arbres sospitosos o afectats

• Sobre els arbres afectats s’ha d’efectuar una poda exhaustiva, retirant tota la zona afectada per la caparreta.

• Les restes vegetals de la poda han de ser portades a la deixalleria amb la major brevetat possible. No s’han de deixar mai a l’aire lliure durant un temps prolongat. En cas de no poder portar-les a la deixalleria immediatament, s’hauran de posar en bosses tancades mentrestant.

• Un cop feta la poda, com a mesura preventiva s’hi aplicarà oli parafínic.

Al web www.gencat.cat/agricultura, en l’apartat "Sanitat vegetal", trobareu informació sobre les mesures de prevenció i lluita contra aquesta plaga.