La prevenció és el millor mètode per al control del mosquit tigre. El més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les seves larves aquàtiques, i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer. L’aplicació d’insecticides sobre el mosquit adult no és un mètode eficaç per controlar-ne la plaga. Per això cal evitar les acumulacions d’aigua a casa:
. Buidar dos cops per setmana el recipients de l’exterior que puguin acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats sota els testos, plats d’animals domèstics, piscines de plàstic, etc…
. Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs i les basses petites
. Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguassos
. Evitar els forats i les depressions del terra on en pugui acumular aigua i tapar els forats dels troncs d’arbres omplint-los de sorra
. Eliminar l’aigua dels recipients on trobem larves del mosquit

Com evitar les picades: podem evitar l’entrada del mosquit tigre als edificis instal•lant teles mosquiteres en finestres, portes i altres obertures. Per evitar les picades és recomanable portar roba de màniga llarga i pantalons llargs (millor si són de colors clars), així com mitjons.

Com curar les picades: el tractament de les picades de mosquit tigre és el mateix que les de qualsevol mosquit. Renteu i desinfecteu bé la zona de la picada. Si us pica molt podeu aplicar algun producte per a la coïssor. Si teniu una reacció molt forta consulteu el metge. Les picades de mosquit tigre persisteixen durant bastants dies i són molt molestes. El mosquit tigre no actua com a portador de cap malaltia.