Davant les consultes rebudes per part de vilatans i vilatanes respecte a revisions de gas efectuades en domicilis aquests darrers dies, l’Ajuntament informa:

1. Hi ha empreses homologades que ofereixen el servei de revisió de les instal·lacions de gas butà i propà dels domicilis.

2. Quan es té coneixement que una empresa està oferint aquests serveis a la població, és requerida per l’Ajuntament perquè presenti tota la documentació que acredita que està autoritzada a fer les revisions. 

3. En la societat de lliure mercat on ens trobem cap organisme públic no pot impedir la lliure competència de les empreses i, per tant, de les seves activitats sempre que no incorrin en il·legalitats.

4. L’usuari té dret a escollir lliurement l’empresa que ha de fer-li el manteniment.

5. L’usuari té dret a demanar un pressupost abans de realitzar els treballs i a rebutjar-lo o acceptar-lo, i signar o no un contracte de manteniment.

Així doncs ningú no està obligat a contractar el servei que aquestes empreses li ofereixen a domicili, poden escollir qualsevol instal·lador homologat per fer les revisions periòdiques de les instal·lacions.