L’usuari que estigui en desacord amb la factura de la llum del mes de gener, pel que fa a la lectura estimada i/o real, s’ha de dirigir primerament al servei d’atenció al client de la seva companyia elèctrica (a Masquefa, Aelectrol 2000, passeig de la via, 62) posant de manifest la irregularitat que consideri en la facturació i sol•licitant que es resolgui.
Si no rep una resposta satisfactòria, pot presentar una reclamació davant els organismes de consum (Omic de l’Ajuntament de Masquefa, C/ Major, 93). En aquest cas, cal recordar a l’usuari que aporti còpia de la factura amb la que està en desacord i de les factures de la llum del mes de desembre.