El proper 26 d’octubre, a les 9.30 hores a la Sala de Plens de l’ajuntament, tindrà lloc l’acte de constitució de la Xarxa Municipal TET (Transició Escola Treball).

Els membres que formaran aquesta xarxa són tots els agents locals implicats en el procés de transició escola – treball: sr. Alcalde, sra. regidora de serveis socials, sra. regidora d’educació i joventut, sra. regidor de promoció econòmica, representant polític de cada grup, educadora social, tècnica d’educació, tècnica TET, tècnic de joventut, dinamitzador juvenil, insertora laboral, tècnica representant de la Diputació de Barcelona, inspector de zona, membre representant de l’equip directiu de cada centre escolar i membre representatiu de cada AMPA.

L’acte consistirà en la signatura d’adhessió de cadascun dels membres, així com de fer un balanç conjunt del treball realitzat durant el curs 06/07 i el treball previst pel curs 07/08.

La Xarxa Municipal TET es reunirà un cop a l’any per continuar amb aquesta tasca, és a dir, balanç del curs passat i planificació del curs vinent.