El document es pot consultar al Portal de Transparència i descriu les diferents prestacions, serveis i ajudes que el consistori ofereix als masquefins a través de les diferents àrees municipals. 

Des d’aquest mes de juliol, tots els veïns de Masquefa que ho desitgin i/o ho requereixen ja poden consultar obertament el Catàleg de Serveis de l’Ajuntament a través del Portal de Transparència.

El document descriu les diferents prestacions, serveis i ajudes que el consistori ofereix a tots els masquefins a través de les diferents regidories municipals. Els serveis que s’hi inclouen tenen com a objectiu garantir, promoure i contribuir a la màxima qualitat de vida i benestar de tots els veïns i donar una resposta concreta i personalitzada a les necessitats i demandes dels diferents perfils i col·lectius del municipi.

El Catàleg de Serveis neix, doncs, amb la vocació d’esdevenir una guia pràctica i amena de totes aquelles ajudes i suports que l’Ajuntament de Masquefa ofereix de forma directa per tal de contribuir a millorar la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, el document no constitueix una relació genèrica de les tasques que es realitzen des de les diferents regidories del consistori, sinó un recull estratègic d’aquells serveis i atencions que es presten de forma directa i concreta a un col·lectiu, una persona, una família, un comerç, una entitat o una empresa de la vila.

Finalment, el Catàleg de Serveis vol ser també una declaració d’intencions i un compromís de l’Ajuntament amb la voluntat de seguir avançant en la millora continuada de la qualitat de vida i els llindars de benestar dels masquefins.