L’Ajuntament continua el pla de millores que, des de fa vuit anys, està duent a terme al sector nord de Masquefa per posar-lo al dia i resoldre els importants dèficits que arrossegava des de fa molt temps. Després dels treballs previs fet abans de les festes de Nadal, aquest mes de gener han començat el gruix de les obres del projecte d’urbanització del carrer Pujades –que experimentarà una transformació total- i de millora de quatre vials adjacents: els carrers dels Ametllers, Sol, Alzinar i Can Mata.

Aquesta actuació, que es preveu que estarà finalitzada a principi de maig, ha d’acabar resolent una altra reivindicació històrica del veïns del sector nord. I és que els problemes d’aparcament que actualment presenta el carrer Pujades –amb cotxes estacionats a totes dues bandes- dificulten la circulació dels conductors quan es creuen dos vehicles en sentit contrari. Per això, les obres d’urbanització contemplem aprofitar tota l’amplada del carrer fins al mur del Carrilet per ampliar la calçada, i en alguns trams, també la vorera per facilitar l’accés dels vianants. A més, es reordenaran els aparcaments i s’hi crearan noves places. També es pavimentarà tot el vial i s’hi plantarà vegetació. El carrer Pujades tindrà una vorera continua –en els trams que són passatge- per garantir la prioritat de pas dels vianants per sobre dels vehicles.

En els carrers dels Ametllers i Sol l’actuació consistirà a ampliar les voreres i reordenar el trànsit per fer-los de sentit únic. En les cruïlles del carrer Alzinar amb Ametllers es farà un pas de vianants elevat, en un dels casos, i es donarà continuïtat a la vorera, en l’altre, perquè les persones que van a peu també tinguin preferència. En el carrer Can Mata es farà un fressat de l’aglomerat existent i una nova capa d’asfaltatge per deixar-lo en condicions òptimes.

Actualment les obres se centren en el carrer dels Ametllers, on ja s’estan executant els treballs per fer una vorera més ample en la banda del carrer on hi ha la façana dels habitatges.

Cap cost per als veïns
L’obra d’urbanització del carrer Pujades i de millora d’aquests quatre carrers adjacents es va adjudicar a l’empresa Construccions Jordi Riera SL per un import de 358.540,04 euros (IVA inclòs). L’Ajuntament compta amb una subvenció de 170.017 euros del PUOSC de la Generalitat i un ajut de 70.000 euros de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació. La resta del finançament l’assumirà el Consistori, de manera que les obres no comportaran cap despesa per als veïns.

De la Plaça dels Jocs al nou parc de la Font del Roure
La urbanització del carrer Pujades deixarà gairebé enllestit el pla de millores al sector nord. Les actuacions van començar-hi l’any 2008 amb la construcció de la Plaça dels Jocs i la urbanització del Passatge Ciutadella, van continuar l’any 2010 amb el sanejament i remodelació dels carrers Montserrat, Verge de la Mercè i Virolai, i van prosseguir dos any després, el 2012, amb la instal·lació del nou col·lector i l’asfaltatge del Passeig de la Via, el qual ja havia estat objecte d’una actuació d’urgència el 2007 per arranjar-lo i ordenar-hi els aparcaments. A més, l’any passat l’Ajuntament va escometre les obres de sanejament i urbanització dels carrers Font del Roure i Concepció i del Passatge Magarola, i també va fer realitat el nou parc urbà de la Font del Roure, un autèntic pulmó verd per al municipi.