S’ha sotmès a informació pública la licitació de la contractació de consultoria i assistència tècnica per contractar els servei d’aparellador municipal – disciplina urbanística.

Exp. núm.: 333/2007

Fi del termini de presentació de documentació: 15/10/2007 

Anunci al D.O.G.C.

Anunci al B.O.P.

Plec de clàusules