La Generalitat de Catalunya impulsa una nova convocatòria de ‘Mobint’, els ajuts per a la mobilitat internacional dels estudiants universitaris amb reconeixement acadèmic, per al curs 2012-2013.

Aquests ajuts, de 200 euros mensuals, amb un màxim de 1.200 euros (6 mesos), s’adrecen a estudiants que cursin estudis universitaris oficials en universitats catalanes i que hagin estat seleccionats per a participar en programes internacionals d’intercanvi. Els ajuts Mobint s’afegeixen a les beques que l’estudiant percep en el marc d’aquests programes. L’objectiu és contribuir al finançament de les despeses que comporta estudiar en altres països.

La convocatòria preveu dos tipus d’ajuts: per a l’estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc del programa ‘Erasmus’, i per a l’estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc dels programes de mobilitat internacional.

Les sol·licituds es podran fer del 15 de maig al 15 de juny, ambdós inclosos.

Més informació