Les sol·licituds es poden presentar fins el 15 de maig.

L’Ajuntament de Masquefa informa que s’ha obert la convocatòria per a la Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA).

Les sol·licituds es poden presentar fins el 15 de maig en aquest enllaç. A més, aquelles persones interessades també poden sol·licitar hora a l’Àrea de Serveis Socials del consistori per a obtenir ajuda en la realització del tràmit.

Per a sol·licitar la prestació cal tenir en compte que és necessari tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% abans d’haver fet 65 anys. A més, si la persona beneficiària té 65 anys o més i una altra comunitat autònoma li ha reconegut la condició de persona amb discapacitat, cal que acrediti que el reconeixement d’aquesta condició es va produir abans que fes 65 anys.

La sol·licitud de valoració o de revisió del grau de discapacitat ha de ser anterior a la publicació de l’Ordre d’aquesta convocatòria al DOGC (30 de març de 2023). A més, el reconeixement de la condició legal de persona amb discapacitat s’haurà de produir com a tard durant els dos mesos següents a la data en què acaba el termini de presentació de sol·licituds (15 de maig de 2023).

En el cas de menors de sis anys, els serveis de valoració i orientació han d’haver considerat que el retard del desenvolupament maduratiu de la persona sol·licitant pot ocasionar-li una discapacitat residual en el futur.

Tota la informació i requisits ho trobareu en aquest enllaç.