Les sol·licituds es poden presentar a l’Ajuntament des del  passat dia 6 i fins al 14 de juliol de 2017. No és necessari pagar cap taxa per realitzar les proves.

L’Ajuntament de Masquefa ha obert el procés de contractació en règim laboral temporal d’un/a Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) mitjançant concurs-oposició.  Les sol·licituds es poden presentar a l’Ajuntament des del passat dia 6 i fins al 14 de juliol. Per a la realització dels exàmens no caldrà pagar cap taxa.

La contractació de la persona seleccionada restarà subjecte a la concessió de la subvenció del Programa d’agent d’ocupació i desenvolupament local.

Característiques i funcions bàsiques del lloc de treball

La jornada de treball serà de 37 hores setmanals en horari de matí i el contracte laboral serà de caràcter temporal per obra i servei per 12 mesos amb possibilitat de pròrroga si es renova el conveni amb el Servei d’Ocupació de Catalunya. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

– Realitzar visites de prospecció al territori objecte del programa per tal de definir les necessitats de les empreses.

– Donar resposta a les demandes d’ocupació de les empreses i fer d’intermediari en els processos selectius.

– Identificar les necessitats formatives reals de les empreses del territori.

Les bases del concurs s’han publicat a l’e-tauler i a la web de l’Ajuntament.

Consulteu les bases del concurs, el procediment de presentació, els requisits dels aspirants i la documentació necessària per aspirar a la plaça a través d’aquest enllaç.