Les sol·licituds es poden presentar a l’Ajuntament des del 17 fins el 22 de gener, ambdós inclosos. El procés de selecció es resoldrà mitjançant concurs públic.

L’Ajuntament de Masquefa obre aquest mes de gener la convocatòria d’una plaça pública de personal docent per a desenvolupar el projecte “Créixer, futur: aprenentatge, formació i inserció laboral per a joves”, impulsat pel consistori, la Fundació Privada Àuria i la Fundació Privada Jaume Balmes i subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu a través del “Projecte Singulars”. Les sol·licituds es poden presentar a l’Ajuntament des del 17 fins el 22 de gener del 2017, ambdós dies inclosos.

Característiques del lloc de treball

La jornada de treball serà de 20 hores setmanals en horari de matí i el contracte laboral serà vigent fins la seva finalització el 31 de desembre del 2017.

 

 

Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

– Impartir formació relacionada en l’àmbit de la jardineria

– Orientar i formar joves que pateixin algun tipus de discapacitat psíquica, física o sensorial, per a que adquireixin coneixements bàsics tant teòrics com pràctics de jardineria

– Oferir als joves la possibilitat d’inserció en el món laboral

El procés de selecció es durà a terme mitjançant concurs públic i l’aspirant escollit haurà de superar un període de prova d’un mes. En cas de no superar-lo es declararà extingida la relació laboral amb l’Ajuntament.

Les bases del concurs, els requisits dels aspirants i la documentació necessària per aspirar a la plaça es poden consultar a través d’aquest enllaç.