Les ofertes es poden presentar fins al 28 de febrer al Registre General d’entrada de l’Ajuntament de Masquefa.

Fins al 28 de febrer ja es poden presentar al Registre General d’entrada de l’Ajuntament de Masquefa les ofertes per a la compra d’un total de quatre parcel·les individualitzades de titularitat municipal ubicades al carrer Blasco de Garay (Can Valls) i destinades a la construcció d’habitatges unifamiliars aïllats.

El pressupost de valoració de les finques s’ha determinat en 112,20€/m². Per a més informació podeu consultar el següent enllaç.