Durant els propers dissabtes 20 de gener i 3 de febrer, l’Escola de Pares de la FaPaC (Federació d’associacions de pares i mares de Catalunya) ha organitzat uns cursos de formació per a les Juntes de les AMPAs.

El curs es distribuirà en dos blocs:

20 de gener:
Recursos per a millorar l’estructura organitzativa i la gestió de la Junta de l’AMPA en els àmbits legals, administratius i econòmics i fiscals.

3 de febrer:
Pautes i orientacions pràctiques per a millorar el grau d’implantació de l’AMPA en el centre i millorar els processos de participació.

més informació sobre inscripcions i programa