Català per estrangers 
dimarts i dijous de 20.00 a 22.00h.
6€ mensuals, pensionistes i aturats 3€, matrícula 6€

Català nivell A
dimarts i dijous de 20 a 22.00h.
6€ mensuals, pensionistes i aturats 3€, matrícula 6€

Català nivell B
dilluns i dimecres de 19.30 a 21.30h.
12€ mensuals, pensionistes i aturats 6€, matrícula 6€

Català nivell C
dilluns i dimecres de 19.30 a 21.30h.
12€ mensuals, pensionistes i aturats 6€, matrícula 6€

Inscripcions a l’Ajuntament de Masquefa.