Les preinscripcions al segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO es podran fer del 14 al 25 de febrer.

Les preinscripcions s’han de tramitar al centre educatiu escollit en primera opció. Aquest any s’estableixen dos nous criteris en cas d’empat en el recompte de punts. (Cliqueu aquí per a més informació)

Dates de les preinscripcions:
Del 14 al 25 de febrer

Ensenyaments:
. Segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5)
. Educació primària (de 1r a 6è)
. Educació Secundària Obligatòria (1r a 4t)

Centres a Masquefa i La Beguda Alta:
. Escola El Turó (C/ Sta Clara, 30, Masquefa) (93 772 51 75)
. Inscripció amb cita prèvia

. Escola Font del Roure (C/ Leònie Mirapeix, 1, Masquefa) (93 772 74 32)
. Inscripció amb cita prèvia

. Escola Masquefa II (Av. Maresme, s/n, Masquefa) (93 772 66 48)
. Inscripció amb cita prèvia

. Escola Vinyes Verdes (C/ Mn. Cinto Verdaguer, 50, La Beguda Alta) (93 772 76 27)
. Inscripcions:
. dimarts (de 9 a 13h i de 16h a 17)
. dijous (de 10 a 13h)
. divendres (de 9 a 13h i de 15 a 17h)

. Secció d’Institut de Masquefa (avinguda de La Línia, 16, Masquefa) (93 772 77 22)
. Inscripcions: de dilluns a divendres (de 9.30 a 13.30h)

El dia 11 de febrer, portes obertes
Per tal de donar a conèixer les seves instal•lacions i serveis, els centres docents de 2n cicle d’educació infantil i educació primària de Masquefa i La Beguda Alta han organitzat una jornada de portes obertes, que es farà el divendres 11 de febrer, en els horaris següents:

. Escola El Turó (de 17h a 19h)
. Escola Font del Roure (de 17.30h a 19h)
. Escola Masquefa II (de 17h a 19h)
. Escola Vinyes Verdes de La Beguda (de 17h a 19h)

Xerrada de la Secció d’Institut de Masquefa
D’altra banda, la Secció d’Institut de Masquefa ha organitzat per al dijous 10 de febrer una xerrada informativa per a les famílies amb alumnes que faran 1r d’ESO el curs 2011/2012.

La xerrada es farà al Centre Tecnològic Comunitari (CTC) a les 18h.

Novetats en les preinscripcions
El Govern ha aprovat dos nous criteris complementaris per a resoldre els casos d’empat en el recompte de punts.

D’una banda, per primera vegada s’atorguen 5 punts a l’alumnat que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol•licitud.

D’altra banda, s’atorga una puntuació de 15 punts a l’alumnat que tingui la condició de família monoparental acreditada, en els mateixos termes que es reconeix als membres de la família nombrosa.

Les matrícules, del 6 al 10 de juny
La matrícula serà del 6 al 10 de juny.