Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que es commemorar el 8 de març, l’entitat Dones amb Empenta organitza un any més el seu tradicional concurs de fotografia ‘Com ens veiem les dones’. Enguany ho fa amb el tema "Nosaltres i els malabars".

Bases del concurs
Aquesta convocatòria va adreçada a totes les dones, sense distinció d’edat ni de procedència. Tampoc no es requereix cap nivell professional. L’únic objectiu de l’organització és animar la participació de totes en una activitat ludicocultural que permeti expressar-nos sobre el tema proposat a través d’un llenguatge artístic i a l’hora accessible.

1.Tema
“Nosaltres i els malabars”. Els malabars són un exercici d’equilibri i habilitat. Som les dones malabaristes? Com ens ho fem si no per acabar el dia complint amb totes les responsabilitats que tenim amb la família, la feina, l’àmbit social o la política, i tot això sense renunciar a la recerca d’espais per a nosaltres mateixes? Som malabaristes també per arribar a final de mes? I perquè tants malabars? Ens ho exigim nosaltres, la societat en la que vivim o la situació econòmica actual?

2. Obres
Un màxim de 3 fotografies. S’aconsella format 20×30 cm, sobre suport de cartolina, sense marges.

3. Tècnica
Lliure.

4. Presentació
Al dors de cada fotografia hi ha de constar el títol i un pseudònim de l’autora. En un sobre a part, tancat, l’autora ha de tornar a posar el pseudònim, tot afegint les seves dades personals: nom i cognoms, adreça, e-mail i un telèfon de contacte.

5. Lliurament de les obres
A l’atenció del 10è Concurs de fotografia ‘Com ens veiem les dones?’, a: Dones Amb Empenta (C/ Del Clos, 42-2ª – 08700 Igualada).
Horari oficina: de dilluns a divendres, de 8 a 14.30h, i de 15 a 18h

6. Termini de lliurament
Fins al 14 de març del 2012, inclòs.

7. Premis
1r premi: 100 €
2n premi: 75 €
3r premi: 50 €

8. Jurat
La seva decisió és inapel·lable i pot declarar deserta qualsevol categoria. Així mateix, l’organització es reserva el dret de quedar-se amb les obres guanyadores i utilitzar-les
com a material de l’entitat.

9. Lliurament de premis
Dissabte 17 de març, a les 19.00 h, a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, juntament amb la inauguració de l’exposició de les obres concursants.

Per a més informació:
93 804 54 82
donesambempenta@dae.cat