Les persones emprenedores que vulguin llogar un despatx d’ús exclusiu al viver d’empreses del Centre Tecnològic Comunitari poden presentar la seva instància al mateix CTC (avinguda Catalunya 60), a la recepció de l’Ajuntament (C/ Major, 93) o a l’Àrea de Serveis Personals (Recinte Rogelio Rojo), de dilluns a dissabte (ambdós inclosos), de 10 a 13h i de 17 a 20h.

Al CTC hi continua lliure un despatx de lloguer d’ús exclusiu després que no es rebessin sol•licituds en la convocatòria pública que es va fer al desembre. Hi pot optar qualsevol empresa de serveis que no hagi tingut amb anterioritat oficines de propietat o lloguer. L’empresa haurà de tenir relació amb les TIC i/o presentar productes innovadors.

Els interessats a llogar el despatx han d’aportar la següent documentació:
. Fotocòpia compulsada del DNI de les persones sol•licitants
. Instància
. Pla d’empresa

Preu i serveis
El cost mensual dels despatxos d’ús exclusiu del viver d’empreses del CTC és de 260 euros mensuals més IVA. Aquest cost inclou els serveis d’Internet, calefacció, aire condicionat i electricitat al despatx.

A més de disposar d’un despatx de lloguer, els emprenedors instal•lats al viver d’empreses del Centre Tecnològic Comunitari gaudeixen d’altres espais com ara dues sales de reunions de 20 m2, una sala d’actes de 40 m2 i un vestíbul per a la recepció de visites.

També poden beneficiar-se de serveis com per exemple lloguer de recursos tecnològics, assessorament tècnic i serveis administratius i generals.

Totes les sol•licituds que compleixin els requisits seran valorades per una comissió integrada per representants tècnics i polítics, la qual decidirà finalment quina empresa ocupa el despatx en lloguer.

Per a més informació podeu trucar al 93 772 78 28 i preguntar per la tècnica d’Empresa Sílvia Mas. També podeu escriure a masvsl@diba.cat.

El viver d’empreses Masquef@ctiva
El viver d’empreses Masquef@ctiva és un espai adreçat a acollir persones emprenedores, empreses de nova creació, autònoms sense seu social que vulguin domiciliar-s’hi, i empreses del municipi que vulguin rebre assessorament tècnic i disposar puntualment d’espais per a la seva activitat. L’objectiu és afavorir el creixement del teixit empresarial de Masquefa.