L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, dia 16, la sessió ordinària del Ple Municipal corresponent al mes d’abril. Tindrà lloc a partir de 2/4 de 8 de la tarda a la Sala de Plens de l’Ajuntament (C/ Major, 93).

La sessió plenària serà retransmesa en directe per l’emissora municipal Ràdio Masquefa (91.6 FM).

 

 Ordre del dia

1. Assabentat de la correspondència de tràmit i Decrets de l’Alcaldia.

2. Despatx d’Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda i Administració

3. Aprovació, si s’escau, de la tercera pròrroga del contracte de concessió de gestió del servei públic d’atenció a la petita infància i a la família de l’Ajuntament de Masquefa. Expedient núm. 163/2009.

4. Aprovació provisional, si s’escau, del reglament regulador del complement de productivitat per al personal al servei de l’Ajuntament de Masquefa.

Àrea del Territori

5. Aprovació, si s’escau, de nomenclàtor de nou carrer, Baixador Figuera (BE).

6. Aprovació, si s’escau, de nomenclàtor de nou carrer i numeració, Passatge Atalaia (CQ).

7. Adhesió, si s’escau, de l’Ajuntament de Masquefa a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).

Àrea de Serveis Personals

8. Adhesió, si s’escau, a la declaració de constitució de la Xarxa d’escoles municipals de persones adultes (XEMPA).

9. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de pròrroga del conveni interadministratiu subscrit el 21 de maig de 2012 entre l’ICASS -ara: Secretaria d’Inclusió Social i Promoció a l’Autonomia Personal (SISPAP)- i l’Ajuntament de Masquefa per a la prestació del servei de 10 places de Centre de Dia per a gent gran dependent a Masquefa, pel període de l’1 de gener fins el 31 de desembre del 2016.

Altres

10. Assabentat d’assumptes tractats a la Junta de Govern Local.

11. Assumptes tràmit.

12. Mocions, precs i preguntes.