L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, dia 18 de desembre, el darrer Ple Municipal ordinari de l’any. Tindrà lloc a partir de 2/4 de 8 de la tarda a la Sala de Plens de l’Ajuntament (C/ Major, 93),  i serà retransmès en directe per l’emissora municipal Ràdio Masquefa.

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes del Ple de sessions anteriors:
– Acta de la sessió ordinària del Ple de 13 de novembre de 2014.

2. Assabentat de la correspondència de tràmit i Decrets de l’Alcaldia.

3. Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda i Administració

4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de baixa de drets reconeguts pendents de cobraments presentada per l’Organisme de Gestió Tributària.

Àrea de Governació, Interior i Serveis Sectorials

5. Aprovació, si s’escau, de la moció de declaració de responsabilitat pel 9N.

Altres

6. Assabentat d’assumptes tractats a la Junta de Govern Local.

7. Assumptes tràmit.

8. Mocions, precs i preguntes.