Durant el període d’estat d’alarma els centres han restat tancats i no s’han realitzat atencions presencials, tot i que els serveis s’han seguit oferint de forma telemàtica.

A partir de dilluns 15 de juny diferents centres municipals de Masquefa tornaran a oferir atenció presencial als veïns sota cita prèvia. Amb tot, des del consistori es recomana que sempre que sigui possible els tràmits es duguin a terme de forma telemàtica a través del web www.masquefa.cat; i que les consultes es realitzin per telèfon o mitjançant el correu electrònic.

Oficina d’Atenció al Vilatà (c/ Major, 93)

Atenció presencial demanant cita prèvia a través del correu electrònic citapreviaoav@masquefa.net o trucant al telèfon 93 772 50 30.

Registre Civil (c/ Major, 93)

Atenció presencial demanant cita prèvia a través del correu electrònic citapreviaoav@masquefa.net o trucant al telèfon 93 772 50 30.

Serveis Territorials (c/ Dr. Jover, 4 bxs)

Atenció presencial demanant cita prèvia a través del correu electrònic urbanisme@masquefa.net o trucant al telèfon 93 772 50 30 (ext. 2).

Serveis Socials (edifici Torre dels Lleons, al c/ Crehueta, 33)

Atenció presencial per tràmits administratius a la recepció de Serveis Socials demanant cita prèvia a través del correu electrònic serveissocials@masquefa.net o trucant al telèfon 621 29 84 19.

Centre Tecnològic Comunitari (avinguda Catalunya, 60)

Priorització de serveis telemàtics i els presencials amb cita prèvia enviant un correu electrònic a ctc@masquefa.net o trucant al telèfon 93 772 78 28.

Per accedir presencialment als diferents centres que a partir de dilluns 15 de juny oferiran servei presencial, cal complir les següent mesures:

  • Es podrà accedir només amb cita prèvia i s’ha arribar amb puntualitat.
  • És obligatori per accedir a aquests centres l’ús de mascareta. També cal portar un bolígraf.
  • Només assistirà la persona o persones imprescindibles per fer el tràmit,excepte en casos justificats de persones amb necessitats especials.
  • A l’entrada es disposarà de dosificador de gel hidroalcohòlic i la persona, obligatòriament, haurà de fer ús del mateix abans d’entrar.
  • Les diferents dependències disposen de mampares protectores. Sempre es mantindrà la distància de seguretat de 2 metres.
  • Només podran accedir les persones que estan sent ateses, les altres hauran de restar fora de les dependències respectant la distància de seguretat de 2 metres.
  • Han d’abstenir-se de venir les persones que presentin símptomes respiratoris o febre, que tingui la malaltia diagnosticada o estiguin en aïllament.