Dilluns vinent, dia 24 de febrer, l’Ajuntament de Masquefa celebrarà una sessió extraordinària del Ple Municipal, a les 9 del matí, a la Sala de Plens del Consistori.

Ordre del dia

Àrea d’Economia, Hisenda i Administració

1. Aprovar, si s’escau, la modificació del contracte de serveis de neteja d’edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Masquefa, expedient de contractació 32/2011.

Àrea de Governació, Interior i Serveis Sectorials

2. Aprovar, si s’escau, la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.