Aquest dissabte, 13 de juny, a les 12 del migdia, se celebrarà a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Masquefa la sessió de constitució de la corporació municipal resultant de les eleccions municipals del 24 de maig passat. En la sessió, oberta a tots els vilatans, els tretze regidors que composaran el Consistori prendran possessió del càrrec, es declararà la constitució del nou Ajuntament i s’escollirà l’alcalde.

En primer lloc es constituirà la mesa d’edat, integrada pel regidor de més edat, Enrique Gómez, i el de menys edat, Sílvia Rotger. Després de lliurar les seves credencials, els regidors procediran a prendre possessió del càrrec. I una vegada finalitzat el jurament o promesa de tots els regidors, es declararà constituïda la corporació municipal. Finalment, es procedirà a l’elecció de l’alcalde mitjançant votació nominal i secreta.

En les eleccions del 24 de maig passat a Masquefa, Convergència i Unió va obtenir 6 regidors, el Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés 3 regidors, Masquefa Regeneració-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 2, Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu 1, i Partit Popular 1.

Els 13 regidors que configuraran el nou consistori són Xavier Boquete, Elena Fernández, Daniel Orellana, Enrique Gómez, Esther Ibáñez i Carles Mernissi (CiU), Daniel Gutiérrez, Iban Fraile i Isis Abad (PSC-CP), Xavier Pérez i Oriol Satorre (MR-ERC-AM), Sílvia Rotger (CUP-PA) i Manuel Navas (PP).