L’Escola Bressol Municipal La Baldufa de Masquefa i la Llar d’Infants Municipal Francesc Mata i Sanghés de La Beguda Alta faran aquest divendres, 27 d’abril, de 5 a 7 de la tarda, jornades de portes obertes per donar a conèixer les seves instal·lacions i serveis a les famílies.

Els centres educatius obren les seves portes amb motiu del període de preinscripcions al primer cicle d’Educació Infantil (nens i nenes de 0 a 3 anys) per al curs 2012-2013, que s’han de formalitzar del 7 al 18 de maig.

Preinscripcions al primer cicle d’Educació Infantil:
Dates: del 7 al 18 de maig

A l’Escola Bressol Municipal La Baldufa de Masquefa (C/ Rogelio Rojo, 30 – 93 772 50 11) les preinscripcions es poden fer de dilluns a divendres, de 10 a 13h i de 15 a 16.30h.

A la Llar d’Infants Municipal Francesc Mata i Sanghés de La Beguda Alta (C/ dels Horts, 50 – 93 772 50 24) les preinscripcions es poden fer els dilluns, dimarts i dimecres de 10 a 13h, i els dijous i divendres de 15 a 16.30h.

Com fer les preinscripcions
Els passos a seguir per fer les preinscripcions són els següents.
1. Presentar la sol·licitud en el termini establert, del 7 al 18 de maig.
2. Presentar una única sol·licitud on constin els centres escollits per ordre de preferència.
3. Entregar la sol·licitud emplenada i la documentació corresponent, al centre triat com a primera opció.
4. La sol·licitud de preinscripció us la facilitarà el centre o la podeu descarregar de la web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament).
5. A banda de la sol·licitud de preinscripció, haureu de presentar la següent documentació:
-Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. (Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família).
-Original i fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres, de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet).
-Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’infant.
-Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació. Només s’ha de presentar la corresponent al criteri o els criteris al·legats a la sol·licitud.

Més informació
Per a més informació podeu consultar la pàgina web de l’Ajuntament (www.masquefa.cat), a la columna de destacats (‘Preinscripcions al Servei d’Atenció a la Petita Infància).