Amb el lema ‘Dolor al pit? Truca al 112. Els segons compten!”, la Societat Espanyola de Cardiologia, el Departament de Salut de la Generalitat i el Ministeri de Sanitat impulsen una campanya per a conscienciar els ciutadans de la importància de trucar al telèfon 112 al primer símptoma de patir un infart, amb l’objectiu de millorar els resultats entre la població afectada.

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mortalitat a Catalunya, on es calcula que cada any es produeixen uns 6.500 infarts. Quan es produeix un infart el factor temps és decisiu, ja que, com més temps passa, la pèrdua del múscul és major i les seqüeles són majors.

L’objectiu d’aquesta campanya sensibilitzadora és escurçar el temps d’atenció a l’infart a partir de la reducció dels temps entre l’aparició dels símptomes i l’alerta al sistema sanitari, perquè aquest és un temps que depèn dels pacients. Es vol fomentar que aquesta alerta dels ciutadans al sistema sanitari es faci directament a través del 112, perquè s’ha comprovat que és l’agent assistencial que actua amb més rapidesa i, per tant, ofereix als pacients un temps d’atenció més curt.

Es calcula que del total de morts per infart de miocardi, gairebé la meitat es produeixen en les tres o quatre primeres hores dels símptomes, freqüentment abans d’arribar a l’hospital. A més, segons les dades de què disposa el Departament de Salut, només el 30% dels pacients telefonen al 112 i un dels objectius del Pla director de cardiologia és que aquest percentatge augmenti.

El símptoma principal de l’infart de miocardi és un dolor al pit, intens i perllongat, que no cedeix amb els analgèsics habituals. És un dolor que pot irradiar altres parts del cos com, per exemple, els braços, i que sol anar acompanyat d’un quadre vegetatiu amb suor freda, debilitat i, de vegades, amb nàusees i vòmits. En les dones, el dolor al pit no és tan indicatiu com en els homes, ja que hi ha altres símptomes que cal tenir en compte, com la dificultat per respirar, la debilitat, la fatiga i, fins i tot, la somnolència.

Si es pateix un dolor fort i opressiu al pit o una sensació de constricció de manera persistent, cal trucar immediatament al 112. D’aquesta manera, es posa en marxa el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que, ràpidament, envia una ambulància medicalitzada per realitzar una valoració del cas. Un cop realitzat el diagnòstic, el SEM activa el Codi infart i alerta l’hospital de destí. D’aquesta manera, quan la persona malalta arriba a l’hospital, l’equip de metges que l’ha de tractar i tot l’equipament clínic necessari estan preparats. La rapidesa en el diagnòstic i en l’arribada i preparació hospitalària fa que les conseqüències de patir un infart es redueixin al mínim.

(Consulteu el tríptic informatiu)