Segons el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a partir del 29 de març, si no hi ha dificultats tècniques de darrera hora, s’iniciarà l’aturada de les emissions de la televisió analògica dels centres emissors que donen cobertura a Masquefa.

En els nuclis on el servei és parcial o no hi hagi disponibilitat del servei, els vilatans i vilatanes tenen la possibilitat de tenir el servei de TDT (Televisió Digital Terrestre) mitjançant satèl•lit. Per això hauran de posar-se en contacte amb un instal•lador homologat per la Generalitat de Catalunya per posar en marxa el procés d’activació del servei TDT-Sat, el qual no és immediat.

Si encara no heu adaptat la vostra llar per rebre el senyal de la TDT, heu d’adreçar-vos a un instal•lador autoritzat i disposar del descodificador extern o integrat en la vostra televisió. Trobareu una relació d’instal•ladors autoritzats a la pàgina web www.tdt.es

Si l’instal•lador comprova incidències en la recepció del senyal us ha d’emetre un informe tècnic i l’heu de presentar a l’Ajuntament (C/ Major, 93), a l’Oficina d’Informació al Consumidor per poder fer la reclamació corresponent.

Ajudes per adaptar-se a la TDT per a persones grans o dependents
La Secretaria de Telecomunicacions ha posat en marxa un pla de suport a col•lectius amb risc d’exclusió i distribuirà un sintonitzador per poder fer ús durant quatre anys als vilatans i vilatanes que compleixin un dels següents requisits:

. Tenir més de 65 anys i una dependència reconeguda de grau II o III.
. Tenir un grau de discapacitat del 33% o superior, i que una de les discapacitats sigui auditiva o visual.
. Tenir més de 80 anys i viure sol, o bé acompanyat d’una altre persona també major de 80 anys.

Per poder tramitar aquest ajut ús heu de dirigir a l’Oficina d’Atenció al Consumidor de l’Ajuntament (C/ Major, 93).